Menu

Календар

Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти.
Вторник, 20 Март 2018,  8:00 -  5:00
Клика : 114
Основни теми:

I. Въведение
1.Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране
2.Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК)
3.Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР)
4. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени
II. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
- Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
- Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)
Анализ на съпоставимостта
III. Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
1.Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус
2.Метод на пазарните цени. Казус
3.Метод на увеличената стойност. Казус.
IV. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:
1.Метод на транзакционната нетна печалба. Казус
2.Метод на разпределената печалба. Казус
V. Вътрешногрупови услуги:
1.Тест за ползите от услугите
2.Подходящи методи
3.Ключове за разпределение
VII. Нови правила за автоматичен обмен на информация за целите на трансферното ценообразуване. Изготвяне и предоставяне на отчети по държави.
VIII. Въпроси

Лектор:

- Десислава Калудова – главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Такса за участие:

- 170 лв. без начислен ДДС (цена с ДДС 204 лв.)

Таксата включва:

- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Отстъпки:

- 10% отстъпка за втори и следващ участник от една организация

Времетраене:

- 1 ден, от 9,00 до 17,00 часа, регистрация от 8,00 часа

Допълнителна информация:

Онлайн регистрация

Местоположение София, бул. Мария Луиза 92, ет.5, TBS consulting

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org