Menu

Календар

Информационни дни по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“
Сряда, 21 Март 2018, 10:30 -  4:00
Клика : 127

Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни в страната по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, насочен към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера.


Основни теми:

- Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни в страната по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, насочен към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера.
- Представяне на дейност Europass
- Представяне на дейност Eврогайдънс
- Представяне на програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Ключова дейност 2
- Представяне на програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Ключова дейност 3
- Дискусия, полезни съвети при кандидатстване по Програма „Еразъм+“

Лектори:

- от отдел „Младежки дейности“ ЦРЧР
- Екип Europass ЦРЧР
- Екип Еврогайдънс ЦРЧР

Такса за участие:

- Участието е безплатно. ЦРЧР поема пътните разходи на участниците пристигащи извън градовете, в които се провеждат събитията.

Времетраене:

- 1 ден, от 10,30 до 16,00 часа, регистрация от 10,00 ч.

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение гр. Разград, Градски парк, х-л „Лес“

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org