Menu

Календар

Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията
от Вторник, 13 Март 2018 -  10:00
до Сряда, 14 Март 2018 -  5:00
Клика : 124
Основни теми:

- Организационна структура;
- Видове организационни структури;
- Длъжности. Анализ на длъжностите;
- Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането;
- Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците;
- Методи за оценка на длъжности;
- Определяне на критерии за оценка на длъжностите;
- Оценка на длъжностите. Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите;
- Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение;
- Анализ на пазара и сравнение;
- Същност на работната заплата;
- Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане;
- Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж);
- Фактори, влияещи върху работната заплата;
- Елементи на работната заплата;
- Структура на управлението на заплатите;
- Изследване на пазара на труда;
- Бюджетиране;
- Преглед на заплащането;
- Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса;
- Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни;
- Пасивни и активни възнаграждения;
- Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането;
- Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
- Фактори за успех;
- Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.

Лектори:

- Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси, има 17 годишен опит в управлението на човешките ресурси.

Такса за участие:

– 340 лева без ДДС

Времетраене:

- 2 дни

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Местоположение София, ул. Люлин планна 33 а, зала “Китов център”

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org