Menu

  • Организиране на обучения – квалификационни, за ключови компетентности, фирмени и др.
  • Разработка на учебни програми по различни дисциплини.
  • Осигуряване на преподавателски екип.
  • Водене на обучения по различни дисциплини и за разработване на проекти.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org