Menu

c_350_250_16777215_00_images_banners_9.png

  • Публикуване в уеб сайта http://finansirane.org на актуална информация за отворени грантови схеми по европейски, национални и други финансиращи програми.
  • Публикуване на информация за интересни събития – информационни дни, семинари, обучения и др.
  • Публикуване на информация за успешни проекти, реализирани от фирми, общини, НПО, училища и др.
  • Публикуване на обяви и съпътстващата ги документация за търгове по ПМС 118 и ЗОП, обявени от бенефициенти по различни програми.
  • Информиране по електронна поща за актуални програми за финансиране в избрани области.
  • Публикуване на тематични книги в електронен формат.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org