Menu

Минали Събития в Пловдив, Категория Събития

20 Юли 2017 10:00 – 12:00
Място: Пловдив, ulitsa "Zlatyu Boyadzhiev" 2, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
Категория: Събития

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин