Menu

Минали Събития в София, Категория Събития

21 Юли 2017 10:00 – 12:00
Място: София, Boulevard "Tsarigradsko shose" 149, Sofia, Sofia-city, Bulgaria
Категория: Събития

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.


04 Юли 2017 00:00 – 00:00
Място: София, Boulevard "Tsarigradsko shose" 149, Sofia, Sofia-city, Bulgaria
Категория: СъбитияКонтакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин