Menu

Разработване на продуктови и производствени иновации

18 Юли 2017 10:00 – 12:00
Място: Бургас, zhk P. R. Slaveykov 93, Burgas, Burgas
Категория: Събития

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"" 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 "Разработване на продуктови и производствени иновации" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли 2017 г.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин