Menu

Разработване на продуктови и производствени иновации

13 Юли 2017 10:00 – 12:00
Място: Плевен, ulitsa Tsar Boris III 2, Pleven, Pleven, Bulgaria
Категория: Събития
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли 2017 г.

Регистрация: 9.30 - 10.00 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин