Menu

Вътрешен одитор по НАССР

29 Юни 2017 00:00 – 30 Юни 2017 06:00
Място: София, Boulevard "Tsarigradsko shose" 149, Sofia, Sofia-city, Bulgaria
Категория: Събития
Ticket Type Price Quantity
Standard Ticket Free N/A

Вътрешен одитор по НАССРЦелта на обучението е:

- да предостави на участниците необходимата информация за създаване и управление на НАССР система и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системата за безопасност на храните.
За предпочитане е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР â€žИзисквания към НАССР на базата на система за безопасност на храните”.

Основни теми:

- Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия;
- Предварителни стъпки при разработване на НАССР план;
- Програми предпоставки за разработване на НАССР план;
- НАССП принципи;
- Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите;
- Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
- Установяване на критични граници за всяка КТК;
- Въвеждане система за мониторинг на всяка КТК;
- Въвеждане на коригиращи действия;
- Въвеждане на верификационни процедури;
- Документи и съхраняване на записи;
- Програма на одит;
- Дейности, свързани с одита;
- Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
- Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
- Компетентност и оценяване на одитори;
- Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.

Такса за участие:

- 360 лева с включен ДДС

Таксата включва:

- Всеки участник получава Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 19011:2011, ISO 22000:2005 и Спецификация HACCP.

Времетраене:

- 2 дни, от 09.30 до 16.30 часа

Допълнителна информация:

Програма и онлайн регистрация

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин