Menu

Финансиране на проекти по Подпрограма „Култура“ на програма "Творческа Еворпа“ EACEA 35/2017

Прочети още...Програмата се стреми да подкрепя проекти, които основно работят върху транснационалната мобилност, развитието на аудиторията (достъпна и приобщаваща култура) и изграждането на капацитет (по-специално цифровизация, нови бизнес модели и образование и обучение).


Краен срок за кандидатстване: 22.11.2017 г., до 12.00 часа CEST / CEST (сряда следобед, Брюкселско време)

Финансиране на проекти по Подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“ EACEA 32/2017

Прочети още...Програмата се стреми да подобри достъпа до европейските културни и творчески произведения и до материалното и нематериалното културно наследство, както и разширяване на достъпа на слабо представените групи до културните произведения.

Краен срок за кандидатстване: 18.01.2018 г., до 12:00 ч. СЕT/CEST (на обяд, брюкселско време).

Фотоконкурс на тема „Заедно стигаме по-далеч”

Прочети още...Като част от програмата за отбелязване на „Европейската седмица на мобилността”, Община Стара Загора обявява фотоконкурс на тема „Заедно стигаме по-далеч”. Партньор на Общината в инициативата е Европейският информационен център „Европа директно“ – Стара Загора.

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2017 г.

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org