Menu

Одобрена Индикативна годишна работна програма по ОП Региони в растеж за 2015 г.

На свое заседание, на 6 октомври 2015 г. Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. одобри изменение на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org