Menu

Предварителни условия по Мярка 4.1 и Мярка 6.1 по ПРСР 2014-2020

През м.март и м.май 2015 г. се очаква да стартират две от най-очакваните мерки по новата Програма за развитие на селските райони: Мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства и Мярка 6.1 - Стартова помощ за млади земеделски производители (бившата Млад фермер)

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org