.

Грантови схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и други финансиращи програми, консултации за разработване и управление на проекти

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed
loader

Календар на събитията

Тренинг за психологически продажби

26-27.07.2014, София

Годишна конференция по програма Югоизточна Европа

24-25.09.2014, Любляна, Словения

„Email Маркетинг - Предимства и недостатъци" - практически курс

30.07.2014, Варна

„Последните промени в ЗОП от 01 юли 2014 г. – законови изисквания и добри практики" - практически семинар

20-21.08.2014, к.к. Св.Константин и Елена

Обучение „Online търговия с минимален бюджет”

23.07.2014, София
26.09.2014, София

Практическо обучение за начинаещи по Photoshop за уеб дизайн

26.07.2014, София

Семинар за неформални комуникационни умения

22.07.2014, София

Национален семинар за земеделски производители

16-19.09.2014, к.к. „Свети влас”

„Изкуството да Комуникираш” практически курс за ключови комуникативни компетенции

07.08.2014, София

Практически курс „Маркировка CE - Задължителни Европейски изисквания за безопасност на продуктите и пускането им на пазара на ЕС”

25.07.2014, София

Практически курс „Онлайн бизнес модели за разрастване на Българските компании на националния и чуждестранните пазари”

24.07.2014, София

Курс „Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с Националното законодателство”

18.07.2014, София

Писателска работилница в Китен

20-27.07.2014, Китен

Семинар на тема „Индустриална логистика и производствен инженеринг”

23 и 24.09.2014, София