.

Грантови схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и други финансиращи програми, консултации за разработване и управление на проекти

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed
loader

Календар на събитията

Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1 - семинар

24.09.2014, София

„Практически насоки за извършване на дейността по осигуряване на безопасност и здраве при работа“ - еднодневно комплексно обучение

31.10.2014, София

Изкуството да продаваш - практически курс за ключови продажбени умения

25.09.2014, София

Наръчник за привличане на нови клиенти - двудневен тренинг

4 и 5.10.2014, София

Управление на растящата фирма - семинар за мениджъри

15.10.2014, София

 

Black Hat Конференция

22 и 23.10.2014, София

8 стълба за тотална продуктивна поддръжка - еднодневно обучение

13.10.2014, София

SEO оптимизация за непрофесионалисти - практическо обучение

27.09.2014, София

Информационен ден за енергийна ефективност

3.10.2014, Пловдив

 

„Промени в социалното и здравното осигуряване, в ЗДДС и ЗКПО през 2014 г.” счетоводен семинар

25 и 26.09.2014, София

Еднодневен семинар „Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1”

24.09.2014, София

Годишна конференция по програма Югоизточна Европа

24 и 25.09.2014, Любляна, Словения

Обучение „Online търговия с минимален бюджет”

23.07.2014, София
26.09.2014, София

Семинар на тема „Индустриална логистика и производствен инженеринг”

23 и 24.09.2014, София